Albuen, Lolland:

Her er først et kort over Albuen med de vigtigste steder. Dernæst følger min lille beretning om en Juletur på mountainbike til Albuen med billeder, lidt historie fra/om Albuen og sluttelig lidt billeder fra min 2. tur til Albuen d. 1-10-2005.

Kort over Albuen med vigtige steder


Juletur:

Jeg besøgte d. 24-12-2004 Albuen, som ligger på Lolland mellem Østersøen/Langelands bæltet og Nakskov fjord. Jeg kørte hele vejen på mountainbike (MTB) fra Albuen Campingplads via den sandede vej/spor til Vogterhuset, som var mit første stop, bortset fra de gange hvor jeg stoppede pga. sandet var for vanskeligt at kører i. På et tidspunkt var vejen så sandet, at jeg valgte at kører i strandkanten, men det var både tungt at kører i samtidig med at det blæste kraftigt ude fra vandet, så det var lidt hårdt.
Fra Vogterhuset kørte jeg videre over mod Nakkehuse, som er 4 fiskerhuse. Vejen blev hurtigt dårligere og til sidst endte den i en å. Jeg havde dog held med at springe over åen med min mountainbike (se billede). Kort efter åen måtte jeg ændre retning og søge helt ud til vandet ved Tyve Havn. Herfra gik det nogenlunde op til Nakkehuse. Her måtte jeg smide min MTB over et hegn for at komme ind til fiskerhusene, hvorefter jeg selv hoppede over. Jeg stillede MTB'en op ad et af husene og gik derefter rundt og fotograferede.
Da jeg gik rundt og fotograferede ved fiskerhusene, var der pludselig en mand der sagde "hej" til mig. Jeg blev lidt overrasket over at se nogen her ude i det vejr. Han fortalte at han var efterlønsmodtager og derfor nu havde masser af tid til at gå og ordne huset (et af fiskerhusene). Vi snakkede i 10-15 minutter før jeg kørte videre over mod fyret og lodshuset.

Her er lidt billeder fra første del af turen:

Vogterhuset ved indgangen til Albuen. De 4 fiskerhuse set fra vogterhuset. Lodshuset og fyrtårnet. "Vejen" fra vogterhuset til Nakkehuse.
Vogterhuset ved indgangen til Albuen De 4 fiskerhuse set fra vogterhuset Lodshuset og fyrtårnet 'Vejen' fra vogterhuset til Nakkehuse

De 4 fiskerhuse. "Vejen". Denne å sprang jeg over med min MTB. Jeg nærmer mig fiskerhusene.
De 4 fiskerhuse 'Vejen' Denne å sprang jeg over med min MTB Jeg nærmer mig fiskerhusene.

Vejen ved fiskerhusene. Fiskerhusene. Det første fiskerhus. Det andet fiskerhus.
Vejen ved Fiskerhusene Fiskerhusene. Det første fiskerhus Det andet fiskerhus

De to sidste fiskerhusene. Det andet fiskerhus igen. Det fjerde fiskerhus. Det tredje fiskerhus.
De to sidste fiskerhusene Det andet fiskerhus igen. Det fjerde fiskerhus Det tredje fiskerhus


Jeg fortsatte mod fyret og her på stykket mellem Nakkehuse og fyret, skulle Sildemarkedspladsen have ligget i 1400-tallet. Jeg syntes dog det var lidt svært at se. Efter at have passeret en lille træbro kom jeg ret hurtigt til den gamle røde skole, som fungerede fra 1939 til 1946, var rundt om det gamle lodshus, som nu er sat i stand og fungere som udgangspunkt for naturvejledningen og som logi for besøgende. Desuden så jeg fyret, det økologiske toilet, det eneste offentlige toilet på Albuen og observationstårnet, hvorfra der var en fantastisk udsigt. Jeg var så heldig at det blev solskinsvejr lige da jeg kom til lodshuset og det var rart efter regn, hagl og storm.

Billeder fra området ved skolen, lodshuset og fyret:

Området hvor sildemarkedspladsen har ligget. Den lille træbro. Tusindvis af ænder i Albuen havn. Lodshuset.
Området hvor sildemarkedspladsen har ligget Den lille træbro. Tusindvis af ænder i Albuen havn Lodshuset

Skolen og fyret. Lodshuset og udsigtstårnet, Vagten. Lodshuset. Fyret.
Skolen og fyret Lodshuset og udsigtstårnet, Vagten. Lodshuset Fyret

Udsigt fra Vagten. Udsigt mod Langeland. Mult-toilet. Interiør i mult-toilet.
Udsigt fra Vagten Udsigt mod Langeland Mult-toilet Interiør i mult-toilet

Additiver til mult-toilet. Brugsanvisning for mult-toilet. Fyret og mult-toilettet.
Additiver til mult-toilet Brugsanvisning for mult-toilet. Fyret og mult-toilettet

Fra fyret kørte jeg videre mod det nordøstligste punkt på Albuen, Sandodde. Jeg så lodsbroen, Sejlklubbens hus og Sejlklubbroen, desuden Albuehuset, hvor Albuens sidste fisker Hans Gunnersen boede med sin kone. Yderst ved Horsnæs Hage ligger der et flot rødt hus som hedder Jens Gunnersens Hus og nedenfor ligger Hanses bro hvor Postbåden, som sejler mellem Nakskov, Vejlø, Enehøje og Albuen, lægger til.

Lidt billeder fra strækningen fra fyret til Jens Gunnersens hus:

Nakskov Sejlklubs hus. Albuehus. Jens Gunnersens hus.
Nakskov Sejlklubs hus Albuehus Jens Gunnersens hus

Hanses bro. Kanon ved Jens Gunnersens hus. View over mod Nakkehuse.
Hanses bro hvor Postbåden lægger til Kanon ved Jens Gunnersens hus View over mod Nakkehuse

Fra Jens Gunnersens Hus gik det i stiv modvind tilbage mod fyret og videre langs kysten. Lidt efter at jeg havde passeret fyret tog jeg billeder af det oprørte hav. Efter lidt kørsel så jeg et kors og kørte ind over området, der har været gravplads. Her ved korset lå der i Albuens storhedstid et kapel med tilhørende kirkegård. Jeg kørte derefter tilbage til "vejen" og så resterne af 3 sommerhuse, som blev revet ned i 1985.
Resten af tilbageturen var bare hårdt arbejde, men min gode Focus "Black forrest" (MTB) klarede turen flot. Jeg kørte ialt 14,6 km rundt på Albuen - en dejlig tur var det - det skal bare prøves!

Billeder fra sidste del af turen fra fyret til Albuen Campingplads:

Havet i oprør. Det vestligste af Albuen. Fyret og Vagten. Nakkehuse i det fjerne.
Havet i oprør Det vestligste af Albuen Fyret og Vagten Nakkehuse i det fjerne

Albuen Triller. Fundament af sommerhus. Græs på Albuen.
Albuen Triller Fundament af sommerhus, som blev revet ned i 1985 Græs på Albuen

Vejen med fyret og lodshuset i baggrunden. Rester af halmballer på vejen over odden. Regnbue over Nakskov fjord.
Vejen med fyret og lodshuset i baggrunden Rester af halmballer på vejen over odden, fra dengang da hullet i tangen skulle stoppes Regnbue over Nakskov fjordHistorie fra og om Albuen:

Oprindelig var Albuen en ø i Nakskov fjord, men i dag er den forbundet med Lolland via en 3,8 km lang landtange (sandtange). Det er en såkaldt krumodde. Albuen har flere gange ændret status fra odde til ø, sidste gang det skete var i 1995/1996, da havet brød igennem sandtangen og skar en dyb rende. For at hjælpe naturen lidt blev der ved det sidste gennembrud, dumpet en stribe big-baller (store halmballer) ned i skæret for at det hurtigere skulle lukke.

I 1400- og 1500-tallet var Albuen sildemarkedsplads med kongelig foged, eget kapel og kirkegård. Omkring 1530 opstod der et egentligt fiskeleje med fastboende Albue-fiskere. Gennem 1400-tallet og op i 1600 årene har Albuen desuden fungeret som vinterhavn for orlogsskibe.

Ved århundredskiftet havde Albuen 38 fastboende med fiskeri, lodseri og kystvagt som eneste indtægtskilde (det højeste antal fastboende i nyere tid var 41 i 1916). Oprindelig var Albuen det foretrukne udgangspunkt for fiskeriet, fordi transporten af de fangede fisk foregik til vands, men efterhånden som afsætning af fisk gik ad landevejen, foretrak fiskerflåden Langø. Den sidste faste beboer flyttede fra Albuen 2002.

Fra 1900 holdt skiftende lærerinder skole i private hjem og på lodshusets loft. Den lille røde skole blev bygget 1939 og fungerede som skole til 1946.

Det gamle fyr fra 1896 blev sprængt væk, da det lå for tæt på vandet, resterne af fyret kan stadig ses i vandkanten. Det nye fyr blev bygget 1957 og man anvendte hatten fra det gamle fyr.

Lodshuset blev bygget 1873 som bolig for to lodsfamilier. I 1959 flyttede lodsejerne til Langø og huset stod tomt indtil 2002, hvor det blev istansat og derefter fungerede som base for naturvejledningen og som logi for besøgende.

På albuen kaldes alle de lavvandede søer for "bække", selvom der kun undtagelsesvis er tale om rindende vand. Vandet i bækkene er mere eller mindre salt, men fersk nok til ynglende tudser. En enkelt af bækkene er dog så fersk at hyrden og køerne kunne drikke af den.

Nakkehuse er fire fiskerhuse som er bygget i 1903, 1904, 1907 og 1912. Det sidste lodshus er nu sat i stand som museum.

Den yderste nordøstlige del af Albuen hedder Sandodden, men kaldes altid "Otten".

En albueboer, Anton Hansen drev på et tidspunkt jagt på Albuen, men han og konen blev på et tidspunkt ked af livet på den lave sandstrimmel, så de satte deres hus på en flåde og sejlede det til Langø!!!


Sluttelig er der lige en lidt speciel historie fra "nyere tid" fortalt af naturvejleder Klaus Bek Nielsen:

En lille historie går omkring, at Albuens drikkevand, der som bekendt kommer fra vorherre, i 1950-erne blev radioaktivt forurenet af prøvesprængninger i Sovjet. Der var oprørsstemning på Albuen, hvad skulle man nu gøre, men det forsvandt dog igen. De gamle siger: De drak af strontiumvandet - nu er de holdt op med at lyse om natten.

Tak til Klaus Bek Nielsen for hans gode historie.

 

2. tur til Albuen:

Min 2. tur til Albuen var den 1-10-2005 hvor jeg startede MTB'en og kørte ud for igen at opleve den storslåede natur. Desværre var vejret denne første efterårsdag virkelig efterårsagtig, det stormede og regnede det meste af tiden, så nogen fornøjelse var det ikke. Men jeg var så heldig at Postbåden fra Nakskov kom med gæster, mens jeg var der, så jeg fik lige denne oplevelse med også. De flinke mennesker på Postbåden spurgte endda om jeg ville have et lift med tilbage til Nakskov, hvilke jeg dog ikke havde lyst til trods vejret, jeg var jo taget herud for at få en cykeltur ud af det.

Får på Albuen. Får på Albuen. Lodshuset og fyrtårnet. Resterne af det gamle fyr. Lodshuset og fyrtårnet.
Får på Albuen. Får på Albuen. Lodshuset og fyrtårnet. Resterne af det gamle fyr. Lodshuset og fyrtårnet.

Lodshuset og Vagten. Vaskepladsen. Postbåden. Jens Gunnersens hus. Hanses bro.
Lodshuset og Vagten. Vaskepladsen med brønden til venstre. Postbåden. Jens Gunnersens hus. Hanses bro.

Her søgte jeg ly for regnen. Gæster fra Postbåden. Gæsterne. Gæsterne. På vej mod Lodshuset.
Her søgte jeg ly for regnen. Gæster fra Postbåden. Gæsterne. Gæsterne. På vej mod Lodshuset.

Postbåden. Postbåden. Vogterhuset. Svenske gæster i Vogterhuset. Østersøen viste tænder.
Postbåden. Postbåden. Vogterhuset. Svenske gæster i Vogterhuset. Østersøen viste tænder denne første efterårsdag.

 
 

Kilder:

Erik Aalbæk Jensen "Livet på øerne", Carsten Helm "Den forunderlige fjord", www.stam.dk